Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
   
Webbyt.com
Webbyt.com
 
 
 
 
 
Webbyt.com
Webbyt.com

Õppekorraldus

Print Prindi  
 

Koolitusele vastuvõtu kord ja rühmade moodustamine

 

Keelekursusest osavõtt registreeritakse keelekeskuse kodulehelt. Registreerunutele saadetakse kutse keeletestile. Keeletest  ja õppetöö toimub aadressil Sütiste tee 21. Keeletest koosneb kahest osast – kirjalik ja suuline test. Testi tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad sõltuvalt õppijate keeleoskuse tasemest. Tasemeid on kolm: algajad, kesktase, edasijõudnud (A, B, C-tase, mis omakorda jaguneb A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 tasemeteks).

Pikki, 60-tunniseid kursusi komplekteerime kaks korda aastas – sügisel ja talvel. Kursus kestab 4 kuud. Õppija valib õppimiseks talle sobiva re˛iimi – kas kaks korda nädalas hommikuti või õhtuti 2 akadeemilist tundi või õhtuti üks kord nädalas 4 akadeemilist tundi.


 
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com
Webbyt.com