Õppekorraldus

Koolitusele vastuvõtu kord ja rühmade moodustamine

 

Keelekursusest osavõtt registreeritakse keelekeskuse kodulehelt. Registreerunutele saadetakse kutse keeletestile. Keeletest  ja õppetöö toimub aadressil Sütiste tee 21. Keeletest koosneb kahest osast – kirjalik ja suuline test. Testi tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad sõltuvalt õppijate keeleoskuse tasemest. Tasemeid on kolm: algajad, kesktase, edasijõudnud (A, B, C-tase, mis omakorda jaguneb A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 tasemeteks).

Pikki, 60-tunniseid kursusi komplekteerime kaks korda aastas – sügisel ja talvel. Kursus kestab 4 kuud. Õppija valib õppimiseks talle sobiva re˛iimi – kas kaks korda nädalas hommikuti või õhtuti 2 akadeemilist tundi või õhtuti üks kord nädalas 4 akadeemilist tundi.